Sanofi
Hoida allergia ajoissa. Nauti keväästä ja kesästä. Hoida allergia ajoissa. Nauti keväästä ja kesästä.

Käyttöehdot

HUOMAUTUS: Tämä oikeudellinen ilmoitus koskee kaikkea näiden kotisivujen sisältöä verkkotunnuksella www.allergiaan.fi (kotisivut) ja kaikkea meidän ja sinun välistä sähköpostikirjeenvaihtoa. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen kotisivujen käyttöä. Käyttämällä näitä kotisivuja osoitat hyväksyväsi ehdot riippumatta siitä, haluatko rekisteröityä meille vai et. Älä käytä näitä kotisivuja, jos et hyväksy näitä ehtoja. Tämän oikeudellisen ilmoituksen on antanut Stada Nordic ApS (yhtiö).

JOHDANTO
1.1 Sinulla on pääsy useimmille näiden kotisivujen alueille ilman, että sinun tarvitsee rekisteröidä tietojasi meille.

1.2 Käyttämällä kotisivuja sinun katsotaan hyväksyneen tämän täydellisen oikeudellisen ilmoituksen. Jos et ole hyväksynyt tätä täydellistä oikeudellista ilmoitusta, sinun on poistuttava kotisivuilta välittömästi.

1.3 Yritys voi muuttaa tätä oikeudellista ilmoitusta milloin tahansa päivittämällä tätä tekstiä. Sinun tulee tarkistaa kotisivut säännöllisesti nähdäksesi sivujen uusimman version, koska se sitoo sinua. Tietyt tämän oikeudellisen ilmoituksen ehdot voidaan ohittaa nimenomaisesti mainituilla oikeudellisilla ilmoituksilla tai ehdoilla, jotka sisältyvät kotisivujen tietyille sivuille.

LISENSSI
2.1 Näiltä kotisivuilta on sallittua tulostaa ja ladata otteita omaan käyttöön seuraavin ehdoin:

(a) mitään kotisivujen asiakirjoja tai niihin liittyvää grafiikkaa ei muuteta millään tavalla;

(b) mitään kotisivujen grafiikkaa ei käytetä erillään siihen liittyvästä tekstistä; ja

(c) yrityksen tekijänoikeudet ja tavaramerkki sekä tämä lupailmoitus näkyvät kaikissa kopioissa.

2.2 Ellei toisin mainita, kotisivujen kaikkien materiaalien (mukaan lukien muun muassa valokuvat ja graafiset kuvat) tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat yrityksen tai sen lisenssinantajien omistuksessa. Tämän oikeudellisen ilmoituksen tarkoitusta varten kotisivujen otteen käyttö muulla kuin edellä kohdassa 2.1 mainitulla tavalla on kielletty. Jos rikot tämän oikeudellisen ilmoituksen ehtoja, lupasi käyttää kotisivuja päättyy automaattisesti ja sinun on välittömästi tuhottava kotisivuilta ladatut tai tulostetut otteet.

2.3 Kohdan 2.1 mukaisesti mitään kotisivujen osaa ei saa jäljentää tai tallentaa mihinkään muuhun verkkosivustoon tai sisällyttää julkiseen tai yksityiseen sähköiseen hakujärjestelmään tai hakupalveluihin ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

2.4 Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä ehdoissa, pidätetään.

PALVELUN KÄYTTÖ
3.1 Vaikka yritys pyrkii varmistamaan, että kotisivut ovat normaalisti käytettävissä ympäri vuorokauden, yritys ei ole vastuussa, jos kotisivut ovat jostain syystä poissa käytöstä tiettynä ajankohtana tai tietyn ajanjakson ajan.

3.2 Pääsy kotisivuille voidaan keskeyttää tilapäisesti ja ilman ennakkovaroitusta järjestelmävian, huollon tai korjauksen yhteydessä tai syistä, joihin yritys ei voi vaikuttaa.

KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ JA KÄYTTÄYTYMINEN
4.1 Yksityisyydensuojakäytäntömme kattamien henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen lisäksi kaikkea kotisivuille lataamaasi tai lähettämääsi materiaalia pidetään ei-luottamuksellisena eikä tekijänoikeudellisesti suojaamattomana. Yrityksellä ei ole velvoitteita tällaisen materiaalin osalta. Yritys ja sen nimetyt yhteistyökumppanit voivat vapaasti kopioida, julkaista, jakaa, liittää ja muulla tavoin käyttää muuta tässä olevaa materiaalia mihin tahansa kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

• Kotisivuille tai kotisivuilta ei ole saa julkaista tai lähettää mitään materiaalia,

(a) joka on uhkaavaa, häpäisevää, moraalitonta, sopimatonta, vastarintaan yllyttävää, loukkaavaa, pornografista, halventavaa, rotuvihaan yllyttävää, syrjivää, ilkeää, skandaalimaista, provosoivaa, herjaavaa, luottamuksellisuutta loukkaavaa, yksityisyyttä loukkaavaa tai sellaista, joka voi aiheuttaa ärsytystä tai hämmennystä; tai

(b) johon sinulla ei ole kaikkia tarvittavia lisenssejä ja/tai hyväksyntöjä; tai

(c) joka on sellaista toimintaa tai rohkaisee sellaiseen toimintaan, jota pidetään rikollisena tekona tai joka johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tai muulla tavoin rikkoo lakeja tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia Isossa-Britanniassa tai jossakin muussa maailman maassa; tai

(d) joka on teknisesti haitallista (mukaan lukien muun muassa tietokonevirukset, logiikkapommit, Troijan hevoset, madot, haitalliset komponentit, vioittuneet tiedot tai muut haittaohjelmat tai haitalliset tiedot).

4.3 Et saa käyttää kotisivuja väärin (mukaan lukien muun muassa hakkerointi).

4.4 Yritys tekee tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa tai noudattaa tuomioistuimen päätöksiä, joissa yritystä pyydetään tai se määrätään paljastamaan kohdan 4.2 tai 4.3 vastaista materiaalia julkaisevien henkilöiden henkilöllisyys tai paikantaminen.

LINKIT MUIHIN VERKKOSIVUSTOIHIN JA MUISTA VERKKOSIVUSTOISTA
5.1 Kotisivuilla olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoihin tarjotaan vain sinun avuksesi. Jos käytät näitä linkkejä, poistut kotisivuilta. Yritys ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja, eikä se valvo tai ole vastuussa näistä verkkosivustoista tai niiden sisällöstä tai saatavuudesta. Yritys ei näin ollen tue tai anna lausuntoja niistä, niiden materiaaleista tai niiden käytön tuloksista. Jos päätät käyttää näille kotisivuille linkitettyä kolmannen osapuolen verkkosivustoa, teet sen omalla vastuullasi.

5.2 Jos haluat linkittää näille kotisivuille, se on sallittua vain, jos linkität verkkosivuston kotisivuille etkä kopioi sitä ja edellyttäen, että:

(a) et poista, vääristä tai muulla tavoin muuta kotisivujen kokoa tai ulkonäköä;

(b) et luo kehystä tai muuta selainta tai rajoita kotisivujen ympärillä olevaa ympäristöä;

(c) et millään tavalla viittaa siihen, että yritys tuo esiin muita kuin omia tuotteitaan tai palveluitaan;

(d) et väärinkäytä suhdettasi yritykseen tai anna muita vääriä tietoja yrityksestä;

(e) et muuten käytä mitään kotisivuilla näkyviä tavaramerkkejä ilman yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa;

(f) et linkitä verkkosivustosta, jota et omista; ja

(g) verkkosivustossasi ei ole sisältöä, joka on vastenmielistä, loukkaavaa tai kiistanalaista, joka loukkaa immateriaalioikeuksia tai muiden oikeuksia tai joka ei muuten ole sovellettavien lakien ja määräysten mukaista.

5.3 Yritys pidättää itsellään nimenomaisesti oikeuden peruuttaa kohdassa 5.2 myönnetyn oikeuden, jos näitä ehtoja rikotaan, ja ryhtyä asianmukaisiksi katsomiinsa toimiin.

5.4 Sinun on korvattava yritykselle täysimääräisesti kaikki menetykset tai vahingot, joita sille tai sen konserniyhtiölle on saattanut aiheutua kohdan 5.2 rikkomisesta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
6.1 Vaikka yritys pyrkii varmistamaan, että kotisivuilla olevat tiedot ovat virheettömiä, yritys ei takaa kotisivuilla olevien materiaalien oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Yritys voi milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia kotisivujen materiaaliin tai sivuilla esillä oleviin tuotteisiin ja hintoihin. Kotisivuilla oleva materiaali voi olla vanhentunutta, eikä yritys sitoudu päivittämään tällaista materiaalia.

6.2 Kotisivuilla oleva materiaali asetetaan saataville tarkoitetulla tavalla ilman edellytyksiä, takuita tai muita ehtoja. Näin ollen, lain sallimissa rajoissa, yritys asettaa kotisivut saataville sillä perusteella, että yritys sulkee pois kaikki esitykset, takuut, edellytykset ja muut ehdot (mukaan lukien muun muassa lain tarkoittamat ehdot, jotka liittyvät riittävään laatuun, sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen ja kohtuulliseen huolellisuuteen ja taitoon), joilla, jos tätä oikeudellista ilmoitusta ei olisi ollut saatavilla, voisi olla vaikutusta kotisivuihin.

KORVAUSVASTUU
7.1 Yritys, mikä tahansa muu osapuoli (riippumatta siitä, onko se mukana kotisivujen luomisessa, valmistuksessa, ylläpidossa tai lanseerauksessa) ja kaikki muut yrityksen konserniyhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, hallitusten jäsenet, työntekijät, osakkeenomistajat tai edustajat sanoutuvat irti kaikesta korvausvastuusta ja minkä tahansa laajuiseen tai tyyppiseen menetykseen tai vahinkoon liittyvästä vastuusta, joka voi aiheutua sinulle tai kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien muun muassa suora, epäsuora, rikosoikeudellisesti perusteltu menetys, seuraus tai tulonmenetys, voitto, liikearvo, tiedot, sopimukset, rahojen käyttö tai tappiot tai vahingot, jotka johtuvat jollain tavalla liiketoiminnan keskeytymisestä tai liittyvät siihen, ja jos kyseessä on korvattavaksi velvoitettu vastuun rikkominen (mukaan lukien muun muassa huolimattomuus), sopimusrikkomus tai muu rikkomus) kotisivujen yhteydessä millään tavalla tai kotisivujen käytön, käytön mahdottomuuden tai käytön seurausten yhteydessä, minkä tahansa kotisivuihin linkitetyn verkkosivuston tai tällaisten verkkosivustojen materiaalin, mukaan lukien muun muassa tietokonelaitteita, ohjelmistoja, tietoja tai muuta omaisuutta saastuttavien virusten aiheuttama menetys tai vaurio, joka johtuu pääsystäsi kotisivuille, niiden käytöstä tai hakemisesta tai materiaalien lataamisesta kotisivuilta tai mistä tahansa kotisivuille linkitetystä verkkosivustosta.

7.2 Vaikka yritämme kaikin kohtuullisin tavoin pitää virukset poissa kotisivuilta, emme voi taata, että nämä yritykset onnistuvat, emmekä ota vastuuta tällaisista viruksista. Siksi on suositeltavaa, että suoritat kaikki asianmukaiset turvatoimet ennen tietojen lataamista kotisivuilta.

7.3 Mikään tässä oikeudellisessa ilmoituksessa ei sulje pois tai rajoita yrityksen vastuuta seuraavista:
(a) huolimattomuudesta johtuva kuolema tai henkilövahinko (siten kun tämä termi on määritelty Yhdistyneen kansakunnan epäoikeudenmukaisia sopimusehtoja koskevan lain, Unfair Contract Terms Act 1977:n nojalla); tai
(b) petos; tai
(c) vääristymä peruskysymyksissä; tai
(d) vastuu, josta ei voida luopua tai jota ei voida rajoittaa sovellettavan lain nojalla.

7.4 Jos kotisivuilla olevien materiaalien käyttösi johtaa laitteiden huollon, ohjelmistojen korjauksen tai tietojen oikaisun tarpeeseen, vastaat kaikista niistä aiheutuvista kustannuksista.

7.5 Suostut puolustamaan, hyvittämään ja pitämään meidät syyttöminä kaikilta vaatimuksilta, vahingoilta, kustannuksilta ja kuluilta, jotka johtuvat näiden ehtojen rikkomisesta tai liittyvät siihen.

LAINVALINTA JA TAKUU
Tämä oikeudellinen ilmoitus on Tanskan lain alainen, ja sitä on tulkittava sen mukaisesti. Kaikki tähän oikeudelliseen ilmoitukseen liittyvät riidat kuuluvat ruotsalaisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.